Sakramenty

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAKRAMENT CHRZESTU udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.00

Zgłoszenie chrztu dziecka należy dokonać na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.

Potrzebne dokumenty:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub był w innej parafii);
 3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres, zawód);
 4. zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania) rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli nie należą do parafii, w której odbywa się chrzest dziecka);
 5. pisemna zgoda duszpasterza z parafii zamieszkania rodziców dziecka, jeśli chrzest jest z innej parafii;
 6. zaświadczenie odbytej spowiedzi rodziców dziecka i rodziców chrzestnych;
 7. rodzicami chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące;
 8. bezpośrednie liturgiczne przygotowanie do sakramentu chrztu świętego odbywa się po wieczornej Mszy św. przed dniem chrztu dziecka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH, "DO ŚLUBU KROK PO KROKU" wg NOWEGO PROGRAMU

Drodzy Narzeczeni, w związku z pytaniami jakie pojawiają się wraz ze zmianą bezpośredniego przygotowania do małżeństwa w naszej Diecezji, prezentujemy Wam poradnik: "Do ślubu krok po kroku." Przeczytajcie a zobaczycie, że to wszystko nie jest trudne. Chodzi przecież o Waszą przyszłość. Jak mawiał św. Jan Paweł II, dobre przygotowanie do małżeństwa owocuje szczęśliwym wspólnym życiem po ślubie. Dlatego wprowadzamy zmiany!
 
Krok 1: SPOTKANIE Z DUSZPASTERZEM W KANCELARII PARAFIALNEJ

Na rok przed ślubem (na pewno w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy) zgłaszacie się do kancelarii parafii, w której chcecie wziąć ślub, bądź do której należy jedno z Was. Na to spotkanie najlepiej pójść z wypełnioną Kartą zgłoszenia do sakramentu małżeństwa, którą możecie pobrać tu: KARTA ZGŁOSZENIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA. Podczas spotkania z duszpasterzem, które ma charakter zapoznawczy ustalacie datę ślubu oraz dostarczenie wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Jeśli któreś z Was nie uczęszczało na szkolną katechezę przedmałżeńską w ramach przygotowania bliższego czyli nie ma tzw. kursu przedmałżeńskiego, powinno zgłosić to duszpasterzowi. Poinformuje Was jak go zrobić. Ukończenie tzw. kursu przedmałżeńskiego jest koniecznym wymogiem, abyście mogli rozpocząć etap bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Na zakończenie spotkania w kancelarii parafialnej duszpasterz poinformuje Was o konieczności odbycia obowiązkowych Spotkań dla narzeczonych i ukaże Wam formy i możliwości ich realizacji. Ponad to powie o spotkaniach w Poradni, o obowiązku odprawienia spowiedzi, o terminie spisania protokołu przedślubnego, wygłoszeniu zapowiedzi oraz przekaże Wam Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej, w którym należy odnotować kolejne etapy bezpośredniego przygotowania do ślubu.

Krok 2: SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH

Tą sprawą należy zająć się jak najszybciej! O Spotkaniach dla narzeczonych należy pomyśleć nawet na rok przed ślubem. 
Spotkania dla narzeczonych można realizować w naszej Diecezji w trzech formach: 
1) podstawowej, 
2) zalecanej, 
3) nadzwyczajnej.

Ad 1) Spotkania dla narzeczonych w formie podstawowej, najłatwiej dostępnej, odbywają się w dekanacie. Najpierw zorientujcie się, kiedy Spotkania dla narzeczonych odbywają się w dekanacie, do którego należy Wasza parafia. Jeśli termin Spotkań nie jest dla Was odpowiedni, bądź Wasz dekanat nie organizuje go w najbliższym czasie, możecie wybrać sobie inny odpowiedni termin i miejsce. Przygotowaliśmy zestawienie Spotkań dla narzeczonych odbywających się w Diecezji Łomżyńskiej w roku 2018. Sprawdźcie tu: SPOTKANIA W DEKANATACH (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swego uczestnictwa). 
Łączny czas trwania Spotkań dla narzeczonych w dekanacie to mniej więcej 7 tygodni (4 cotygodniowe spotkania z małżonkami, dzień skupienia i 2 indywidualne spotkania w parafialnej poradni rodzinnej).

Ad 2) Spotkania dla narzeczonych możecie też odbyć w formie zalecanej w ramach Studium Życia Rodzinnego w Łomży. W naszej Diecezji jest to najlepsza forma przygotowania do małżeństwa. Łączny czas trwania Studium to 7 miesięcy (siedem sobót, po jednej w miesiącu). Pomyślcie czy nie łatwiej zarezerwować sobie jedną sobotę w miesiącu, niż siedem sobót w odstępie tygodniowym. Ponad to korzystając z zajęć zwolnieni będziecie ze spotkań w parafialnej poradni rodzinnej. 

Ad 3) Jeśli z różnych, poważnych przyczyn, nie możecie uczestniczyć w programie przewidzianym w dwóch powyższych formach (narzeczeni mieszkają w oddalonych od siebie miastach; jedno z nich jest poza granicami kraju), dopuszczalna jest trzecia forma nadzwyczajna Spotkań dla narzeczonych tzw. weekendowa czyli 2 weekendy (sobota i niedziela) w odstępie dwutygodniowym odbywające się we wskazanych miejscach na terenie Diecezji oraz dwa spotkania w parafialnej poradni rodzinnej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy wcześniej się zapisać. Terminy weekendów i kontakty znajdziecie tutaj: SPOTKANIA WEEKENDOWE.
 
Odbycie Spotkań dkla narzeczonych w jednej z trzech form, powinno być odnotowane na Dokumencie uczestnictwa narzeczonych w bezposrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej.
 
WAŻNE: Jeśli z różnych względów nie pasuje Wam żadna forma bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa obowiązująca w Diecezji Łomżyńskiej, możecie przygotować się w innej diecezji, ponieważ większość diecezji w Polsce ma podobny, wręcz taki sam sposób przygotowania narzeczonych do ślubu. Normują to Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski. Świadectwa/dokumenty uczestnictwa w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w innych diecezjach, będą przez księży uznawane. 

Krok 3: SPOTKANIA W PARAFIALNEJ PORADNI RODZINNEJ

Po skończeniu Spotkań dla narzeczonych w dekanacie (forma podstawowa) bądź weekendów (forma nadzwyczajna), powinniście dwa razy spotkać się z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej. Dwa razy, ponieważ pierwsze spotkanie (wspólne dla wszystkich) odbywa się w ramach Spotkań w dekanatach bądź podczas weekendów. Takie spotkania powinny mieć charakter indywidualnych spotkań narzeczonych z doradcą i odbyć się w odpowiednich odstępach czasowych. Na spotkanie umawiacie się telefonicznie z konkretnym doradcą.

Jak znaleźć doradcę i parafialną poradnię rodzinną? Listę wszystkich poradni i posługujących w nich doradców prezentujemy w menu głównym: Poradnie rodzinne: Poradnie parafialne bądź menu bocznym: Doradcy życia rodzinnego. Sprawdźcie uważnie, czy taka poradnia nie znajduje się na terenie Waszej parafii.

UWAGA: Odbyte spotkania w poradni podpisać na Dokumencie uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej, może tylko doradca życia rodzinnego, którego imię i nazwisko widnieje na naszej stronie czyli posiada on misję kanoniczną od biskupa. Doradca nie może przyjmować Was w domu czy mieszkaniu. 
Ze spotkań z doradcą w parafialnej poradni rodzinnej zwolnieni są tylko narzeczeni, którzy uczestniczą w zajęciach Studium Życia Rodzinnego w Łomży.

Krok 4: SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

Na trzy/jeden miesiąc przed ślubem, w kancelarii parafialnej, gdzie rozpoczęliście przygotowanie do ślubu, należy spisać z duszpasterzem protokół przedmałżeński. Najlepiej datę i godzinę spotkania umówić wcześniej w kancelarii parafialnej. 

Przed jego spisaniem musicie zaopatrzyć się w kilka dokumentów:
1. Dowody osobiste.
2. Świadectwa chrztu.
3. Świadectwo bierzmowania.
 
UWAGA: świadectwo chrztu jest ważne tylko przez 6 miesięcy. Jeśli chrzest i bierzmowanie były w parafii, gdzie będzie spisywany protokół, nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w takie dokumenty. Jeżeli zaś sakramenty były udzielane w innej parafii i na otrzymanym świadectwie chrztu brakuje adnotacji o bierzmowaniu, należy również dostarczyć świadectwo bierzmowania.

4. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku małżeństwa konkordatowego (ważne 6 miesięcy od daty wydania), ewentualnie odpis aktu małżeństwa cywilnego.
5. Świadectwo uczestnictwa w szkolnej katechizacji przedmałżeńskiej tzw. Kurs przedmałżeński.
6. Świadectwo uczęszczania na lekcję religii (z ostatniej klasy).
7. Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej. Powinna być w nim odnotowana realizacja spotkań dla narzeczonych i spowiedzi przedślubne. Jeśli spotkania są zaplanowane jeszcze po terminie spisania protokołu, Dokument należy pokazać duszpasterzowi a dostarczyć go do kancelarii tuż przed ślubem.

Dokumenty dodatkowe:
8. Jeżeli związek małżeński chcą zawrzeć osoby, które mają stwierdzenie nieważności pierwszego małżeństwa przez sąd kościelny, zobowiązani są przedstawić wyrok lub dekret trybunału kościelnego, stwierdzający nieważność poprzedniego małżeństwa.
9. W przypadku, gdy do ślubu przystępuje wdowiec lub wdowa, należy przedłożyć metrykę śmierci współmałżonka.

WAŻNE: Jeżeli małżeństwo ma być zawierane poza parafią zamieszkania narzeczonych należy wybrać jedną z opcji:
- otrzymać pozwolenie (tzw. delegację) z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych do przeprowadzenia formalności w parafii ślubu;
- wypełnić formalności w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych i otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w wybranej parafii (tzw. licencję)

Krok 5: SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA

Do spowiedzi przedślubnej przystępujecie przynajmniej dwukrotnie. Pierwszą spowiedź przedślubna powinniście odbyć tuż po zgłoszeniu ślubu. Zachęca się, aby miała ona charakter spowiedzi generalnej, co pozwoli Wam gruntownie uporządkować przeszłość i rozpocząć nowy etap w życiu. Z kolei drugą spowiedź powinniście odbyć przed ślubem. Ma ona umożliwić Wam godziwie przeżycie ceremonii zaślubin.

W sytuacjach wyjątkowych duszpasterz może zadecydować o jednej spowiedzi bezpośrednio przed ślubem. Przy przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania, należy poinformować kapłana, że jest to spowiedź przedślubna. Spowiednik potwierdza odbycie spowiedzi na Dokumencie uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżestwa w Diecezji Łomżyńskiej, który otrzymaliście na pierwszym spotkaniu w kancelarii.

Krok 6: ZAPOWIEDZI
  
Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa będzie podana do wiadomości publicznej, dlatego parafia wywiesza komunikat, czyli zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi), bądź odczytanie ich podczas ogłoszeń parafialnych w kolejne 2 niedziele lub dni świąteczne nakazane. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, otrzymacie po spisaniu protokołu przedślubnego. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie Waszego stanu wolnego i wykluczenie ewentualnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa. Po ich wygłoszeniu należy je dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie spisywaliście protokół przedślubny.

Krok 7: SPOTKANIE Z DUSZPASTERZEM BEZPOŚREDNIO PRZED ŚLUBEM 

Tuż przed ślubem powinno się odbyć spotkanie z duszpasterzem. Ma ono charakter organizacyjny. Na spotkaniu omawiacie szczegóły dotyczące ceremonii ślubu (np. proponujecie kogoś do czytań mszalnych czy modlitwy powszechnej). Duszpasterz sprawdza, czy są skompletowane wszystkie dokumenty i załatwione formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Podczas tej rozmowy należy pokazać duszpasterzowi Dokument uczestnictwa narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej i zawarte w nim etapy przygotowania do ślubu. Po odbyciu drugiej spowiedzi przedślubnej, wypełniony już do końca Dokument, należy zostawić w kancelarii parafialnej.

 

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH:

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu małżeństwa rozpoczyna się po zaręczynach w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy (maksymalnie 1 rok) przed planowaną datą ślubu. Aby rozpocząć przygotowanie należy zgłosić się osobiście, jako narzeczeni, do kancelarii i dokonać oficjalnego zgłoszenia.

W dniu zgłoszenia należy wypełnić powyższe dane i przynieść je do kancelarii parafialnej:

Data zgłoszenia ..........................................................................

Planowana data ślubu: Parafia ..................................................................... dnia ........../........................................./20.... r. godz. ..........

1. Narzeczony:

Nazwisko ......................................................................... Imię /imiona/................................................................................. Adres: ................................................................... ul. .......................................................... ........./......... tel. ........................................................ e-mail: ................................................................................................................................................................... parafia zamieszkania: ................................................................................................................................... Stan cywilny: ...................................................... chrzest .....  bierzmowanie ...... kurs przedmałżeński .....

2. Narzeczona:

Nazwisko ......................................................................... Imię /imiona/................................................................................. Adres: ................................................................... ul. .......................................................... ........./......... tel. ....................................................... e-mail: ................................................................................................................................................................... parafia zamieszkania: ................................................................................................................................... Stan cywilny: ...................................................... chrzest .....  bierzmowanie ...... kurs przedmałżeński .....

 

Dokument uczestnictwa narzeczonych w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej. Przygotowanie to można odbyć na 3 sposoby:

1) Spotkania dla narzeczonych w formie podstawowej – cztery spotkania, dzień skupienia oraz trzy indywidualne spotkania w Poradni Życia Rodzinnego, organizowane w dekanatach.

2) Spotkania dla narzeczonych w formie zalecanej – siedem spotkań w sobotę raz w miesiącu w ramach Studium Życia Rodzinnego w Łomży.

3) Spotkania dla narzeczonych w formie nadzwyczajnej – dwa spotkania weekendowe w wyznaczonych domach rekolekcyjnych diecezji oraz trzy indywidualne spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

Terminy Spotkań dla narzeczonych w trzech formach, odbywające się na terenie Diecezji Łomżyńskiej umieszczone są na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin: www.duszpasterstworodzin.lomza.pl

Spisanie protokołu przedmałżeńskiego odbywa się osobiście w kancelarii parafialnej, w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc, a nie dłuższym niż trzy miesiące, przed planowaną datą ślubu. Najlepiej datę i godzinę spotkania umówić wcześniej w kancelarii parafialnej. Na spotkanie przynosimy podane niżej dokumenty. Dopiero po spisaniu protokołu wygłaszane są zapowiedzi w parafiach narzeczonych.

W przypadku zmiany daty czy godziny lub też rezygnacji z danego terminu należy jak najszybciej powiadomić kancelarię parafialną osobiście, telefonicznie 29 74 232 13 albo na adres email: idzi-sanktuarium.pl

 

SPOTKANIA WEEKENDOWE W 2024 R. FORMA NADZWYCZAJNA


Spotkania dla narzeczonych w formie nadzwyczajnej tzw. weekendowej, obejmują: dwa weekendy w odstępie dwutygodniowym (sobota i niedziela oraz sobota i niedziela) oraz dwa spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej. 

 

DEKANAT WYSZKOWSKI - SPOTKANIA WEEKENDOWE

1) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy:

2) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40, tel. 782 233 751, terminy: 

3) Wyszków, Parafia pw. św. Idziego, ul. Białostocka 12, zgłoszenia: 798 548 871 - dwa spotkania weekendowe wchodzące w jeden turnus 2-3.03. i 16-17.03.2024

Program może być modyfikowany przez organizatorów. Wysokość opłaty za formę weekendową określają organizatorzy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, należy wcześniej zgłosić swoje uczestnictwo w spotkaniach pod podanym numerem telefonu.

WAŻNE: Należy uczestniczyć we wszystkich czterech spotkaniach (dniach), aby otrzymać (podpisać) Dokument uczestnictwa narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej w formie weekendowej. Dlatego najlepiej wcześniej zarezerwować sobie czas w kalendarzu!
 

DEKANALNA PORADNIA RODZINNA

Czynna w każdy wtorek i piątek w godz. 17.00-19.00 po złgoszeniu: tel. 660 769 241

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POGRZEB KATOLICKI

Potrzebne dokumenty:

 1. akt zgonu;
 2. zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu chorych i Wiatyku - Komunii świętej (jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu wystawia je kapelan szpitala);
 3. jeśli zmarły był parafianinem w innej parafii - zaświadczenie właściwego Księdza Proboszcza o tym, że może mieć pogrzeb katolicki.

2024 - MSZA ŚW. W INTENCJI SAMORZĄDOWCÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Dnia 9 czerwca 2024 r. w niedzielę o godz. 12.00 została odprawiona Msza św. w Sanktuarium św. Idziego z inicjatywy Pani Starosty Powiatu Wyszkowskiego Marzeny Dyl w intencji samorządowc&oac...

2024 FESTYN NA DZIEŃ DZIECKA

Dnia 2 czerwca 2024 r. w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 na łące obok kościoła św. Idziego odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Przy pięknej pogodzie było bardzo wiele atrakcji: dmuc...

2024 BOŻE CIAŁO

30 maja 2024 r. przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Mszy św. na placu Jana Pawła II u stóp Sanktuarium św. Idziego o godz. 10.30 przewodniczył dzieka...

2024 SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Dnia 28 maja 2024 r. w Sanktuarium św. Idziego Ks. Bp Tadeusz Bronakowski udzielił Sakramentu Bierzmowania 20 osobowej grupie młodzieży z naszej parafii. Tak niewielka grupa tegorocznych bierzmowa...

2024 Kościół św. Idziego w Wyszkowie na Dzień Flagi

2024 Kościół św. Idziego w Wyszkowie na Dzień Flagi. ...

Dane kontaktowe

Sanktuarium św. Idziego
w Wyszkowie
ul. Białostocka 12
07-200 Wyszków, Polska

Tel.+48 29 742 32 13
Mail:idzi-sanktuarium@wp.pl
Nazwa banku:Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Numer rachunku:16 8931 0003 0000 2495 2006 0001

Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:16.00 - 17.30
sobota:08.00 - 09.30
tel. kancelarii parafialnej+48 29 742 32 13
tel. Księdza dyżurnego+48 607 919 906

Formularz kontaktowy