Modlitwy do św. Idziego

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO IDZIEGO

Boże nieskończenie dobry i miłosierny, który przez Wcielenie Swojego Syna wkroczyłeś w historię ludzi i poprzez swoich świętych nieustannie roztaczasz opiekę nad swoim ludem, przed wiekami wsławiłeś to miejsce postacią świętego Idziego. Ufni w jego skuteczne wstawiennictwo odważamy się prosić w naszych potrzebach:

Pieśń do św. Idziego: Święty Idzi nasz patronie do Ciebie wołamy…

1. Święty Idzi, którego na tej wyszkowskiej górze od wielu wieków czcimy - opiekuj się naszym miastem i naszą parafią. Święty Idzi - módl się za nami.

2. Święty Idzi patronie kobiet pragnących macierzyństw - wypraszaj dla nich u Boga spełnienie tej łaski.                        Święty Idzi - módl się za nami.

3. Święty Idzi opiekunie małżeństw - podtrzymuj trwałe, umacniaj słabe i związuj na nowo te, którym grozi rozpad.        Święty Idzi - módl się za nami.

4.Święty Idzi przewodniku grzeszników bojących się spowiedzi świętej i mających problemy z wyznaniem grzechów           - przyprowadź ich do sakramentu pokuty. Święty Idzi - módl się za nami. 

5. Święty Idzi patronie modlitw o pokój - wstawiaj się za wszystkimi, którzy troszczą się o zgodę i o pojednanie.          Święty Idzi - módl się za nami.

6. Święty Idzi patronie modlitw o pokój - wstawiaj się za wszystkimi, którzy troszczą się o zgodę i o pojednanie.            Święty Idzi - módl się za nami.

7. Święty Idzi gorący Czcicielu Matki Bożej - oręduj u Niej za nami.  Święty Idzi - módl się za nami.

8. Święty Idzi przynoszący skuteczną pomoc w gronie Wspomożycieli - wypraszaj nam łaski, o które każdy z nas w tej nowennie w chwili ciszy prosi: ... Święty Idzi módl się za nami.

Ojcze nasz....... Zdrowaś Maryjo.... Chwała Ojcu.....

Panie Boże, przez pamięć i zasługi św. Idziego, którego opiece tylu ludzi w tym miejscu się oddało, spraw, aby Duch Święty oświecał nas, byśmy wybrali drogę, na której najlepiej będziemy mogli służyć Tobie i ludziom. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

opr. Grażyna Kornacka

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEGO IDZIEGO

ŚWIĘTY IDZI, NASZ PATRONIE

OD STULECI CZCZONY W NASZYM KOŚCIELE,

DZIĘKUJEMY CI ZA TWĄ WIERNĄ I SKUTECZNĄ OPIEKĘ

I PROSIMY CIĘ, ŚWIĘTY WSPOMOŻYCIELU,

WYPRASZAJ NAM I NASZYM RODZINOM OBFITE ŁASKI,

BYŚMY MOGLI ZWYCIĘŻAĆ

WSZYSTKIE POKUSY TEGO ŚWIATA

I POKORNIE ZNOSIĆ WSZELKIE UTRAPIENIA.

ORĘDUJ ZA NAMI PRZEZ POŚREDNICTWO MATKI BOŻEJ,

KTÓRĄ SZCZEGÓLNIE WIELBIŁEŚ.

PROŚ O MIŁOSIERDZIE DLA NAS,

PRZEZ SWĄ WIELKA MIŁOŚĆ KU TEMU,

KTÓRY ŻYJE I KRÓLUJE PRZEZ WSZYSTKIE WIEKI WIEKÓW.

AMEN.

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO IDZIEGO

Kyrie elejson,

Chryste elejson,

Kyrie elejson,

Chryste usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Idzi, w królewskim domu urodzony,

Święty Idzi, od młodości pobożny,

Święty Idzi, miłością Boga pałający,

Święty Idzi, hojny dla ubogich,

Święty Idzi, chorego leczący,

Święty Idzi, aniele czystości,

Święty Idzi, złem świata gardzący,

Święty Idzi, szczodry dla ubogich,

Święty Idzi, przed złym duchem broniący,

Święty Idzi, nieprzyjacielu próżnej sławy,

Święty Idzi, ochłodo dla cierpiących,

Święty Idzi, gołębico na pustyni za Bogiem tęskniąca,

Święty Idzi, pochodnio w ciemnej jaskini święcąca,

Święty Idzi, doskonały naśladowco świętych pustelników,

Święty Idzi, światło przez Boga światu objawione,

Święty Idzi, męczenniku postrzał cierpiący,

Święty Idzi, nauczycielu króla w zbawieniu duszy,

Święty Idzi, kamieniu węgielny Kościoła,

Święty Idzi, skuteczny propagatorze Bożej chwały,

Święty Idzi, apostole w nauczaniu ludzi nauki chrześcijańskiej,

Święty Idzi, opacie wielu świątobliwych braci,

Święty Idzi, zyskujący wiele dusz dla owczarni Chrystusowej,

Święty Idzi, orędowniku u Boga za grzesznikami,

Święty Idzi, skuteczny wspomożycielu proszących Ciebie,

Święty Idzi, w niebie wiecznie Boga wielbiący,

Święty Idzi, na górze wyszkowskiej od wieków sławiony,

Święty Idzi, wspierający we wszystkich potrzebach,

Święty Idzi, Patronie miasta Wyszkowa i całej okolicy,

Święty Idzi, prosimy Cie pokornie - przyczyń się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami św. Idzi

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś nas przez zasługi chwalebnego Pustelnika i Wyznawcy - św. Idziego, od wszelkich utrapień Swoją mocą wybawić raczył, pomóż nam, niegodnym sługom Twoim, pomocy Jego wzywającym, abyśmy od naszych grzechów uwolnieni wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Pierwsze w historii parafii papieskie odznaczenie Pro Ecclesia et Ponitifice

Dnia 2 stycznia 2020 r. przedstawiciele naszej parafii otrzymali pierwsze w historii parafii papieskie odznaczenie Pro Ecclesia et Ponitifice. Medal (krzyż) Pro Ecclesia et P...

PASTERKA AD 2019

Dnia 25 grudnia 2019 r. miała miejsce tradycyjna Pasterka w Sanktuarium przy licznym udziale wiernych, której przewodniczy i kazanie o adoracji Nowonarodzonego złożonego w żłobku wyg...

WIGILIA DLA UBOGICH

15 grudnia 2019 r. w III Niedzielę Adwentu w Domu parafialnym po Mszy św. o godz. 12.00 odbyła się wigilia dla ubogich i niepełnosprawnych mieszkańców Wyszkowa, którą tradycyjnie ...

REKOLEKCJE ADWENTOWE Z NIEPOKALANĄ

W dniach od 8 do 11 grudnia 2019 r. w parafii przeżywaliśmy doroczne rekolekcje adwentowe, którym przewodniczył Ks. Kanonik dr Krzysztof Chodkowski, diecezjalny ceremoniarz z Łomży.  ...

Adwent Roku Pańskiego 2019

Rozpoczęliśmy Adwent Roku Pańskiego 2019. W Sanktuarium św. Idziego przeżywamy codziennie piękne Roraty ze śpiewami w języku łacińskim. Kościół każdego poranka jest wypełniony, ja...

Dane kontaktowe

Sanktuarium św. Idziego
w Wyszkowie
ul. Białostocka 12
07-200 Wyszków, Polska

Tel:+48 29 742 32 13
Mail:idzi-sanktuarium@wp.pl
Nazwa banku:Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Numer rachunku:16 8931 0003 0000 2495 2006 0001

Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:08.00 - 09.30 | 16.00 - 17.30
sobota:08.00 - 09.30

Formularz kontaktowy