Modlitwy do św. Idziego

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO IDZIEGO

Boże nieskończenie dobry i miłosierny, który przez Wcielenie Swojego Syna wkroczyłeś w historię ludzi i poprzez swoich świętych nieustannie roztaczasz opiekę nad swoim ludem, przed wiekami wsławiłeś to miejsce postacią świętego Idziego. Ufni w jego skuteczne wstawiennictwo odważamy się prosić w naszych potrzebach:

Pieśń do św. Idziego: Święty Idzi nasz patronie do Ciebie wołamy…

1. Święty Idzi, którego na tej wyszkowskiej górze od wielu wieków czcimy - opiekuj się naszym miastem i naszą parafią. Święty Idzi - módl się za nami.

2. Święty Idzi patronie kobiet pragnących macierzyństw - wypraszaj dla nich u Boga spełnienie tej łaski.                        Święty Idzi - módl się za nami.

3. Święty Idzi opiekunie małżeństw - podtrzymuj trwałe, umacniaj słabe i związuj na nowo te, którym grozi rozpad.        Święty Idzi - módl się za nami.

4.Święty Idzi przewodniku grzeszników bojących się spowiedzi świętej i mających problemy z wyznaniem grzechów           - przyprowadź ich do sakramentu pokuty. Święty Idzi - módl się za nami. 

5. Święty Idzi patronie modlitw o pokój - wstawiaj się za wszystkimi, którzy troszczą się o zgodę i o pojednanie.          Święty Idzi - módl się za nami.

6. Święty Idzi patronie modlitw o pokój - wstawiaj się za wszystkimi, którzy troszczą się o zgodę i o pojednanie.            Święty Idzi - módl się za nami.

7. Święty Idzi gorący Czcicielu Matki Bożej - oręduj u Niej za nami.  Święty Idzi - módl się za nami.

8. Święty Idzi przynoszący skuteczną pomoc w gronie Wspomożycieli - wypraszaj nam łaski, o które każdy z nas w tej nowennie w chwili ciszy prosi: ... Święty Idzi módl się za nami.

Ojcze nasz....... Zdrowaś Maryjo.... Chwała Ojcu.....

Panie Boże, przez pamięć i zasługi św. Idziego, którego opiece tylu ludzi w tym miejscu się oddało, spraw, aby Duch Święty oświecał nas, byśmy wybrali drogę, na której najlepiej będziemy mogli służyć Tobie i ludziom. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

opr. Grażyna Kornacka

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEGO IDZIEGO

ŚWIĘTY IDZI, NASZ PATRONIE

OD STULECI CZCZONY W NASZYM KOŚCIELE,

DZIĘKUJEMY CI ZA TWĄ WIERNĄ I SKUTECZNĄ OPIEKĘ

I PROSIMY CIĘ, ŚWIĘTY WSPOMOŻYCIELU,

WYPRASZAJ NAM I NASZYM RODZINOM OBFITE ŁASKI,

BYŚMY MOGLI ZWYCIĘŻAĆ

WSZYSTKIE POKUSY TEGO ŚWIATA

I POKORNIE ZNOSIĆ WSZELKIE UTRAPIENIA.

ORĘDUJ ZA NAMI PRZEZ POŚREDNICTWO MATKI BOŻEJ,

KTÓRĄ SZCZEGÓLNIE WIELBIŁEŚ.

PROŚ O MIŁOSIERDZIE DLA NAS,

PRZEZ SWĄ WIELKA MIŁOŚĆ KU TEMU,

KTÓRY ŻYJE I KRÓLUJE PRZEZ WSZYSTKIE WIEKI WIEKÓW.

AMEN.

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO IDZIEGO

Kyrie elejson,

Chryste elejson,

Kyrie elejson,

Chryste usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Idzi, w królewskim domu urodzony,

Święty Idzi, od młodości pobożny,

Święty Idzi, miłością Boga pałający,

Święty Idzi, hojny dla ubogich,

Święty Idzi, chorego leczący,

Święty Idzi, aniele czystości,

Święty Idzi, złem świata gardzący,

Święty Idzi, szczodry dla ubogich,

Święty Idzi, przed złym duchem broniący,

Święty Idzi, nieprzyjacielu próżnej sławy,

Święty Idzi, ochłodo dla cierpiących,

Święty Idzi, gołębico na pustyni za Bogiem tęskniąca,

Święty Idzi, pochodnio w ciemnej jaskini święcąca,

Święty Idzi, doskonały naśladowco świętych pustelników,

Święty Idzi, światło przez Boga światu objawione,

Święty Idzi, męczenniku postrzał cierpiący,

Święty Idzi, nauczycielu króla w zbawieniu duszy,

Święty Idzi, kamieniu węgielny Kościoła,

Święty Idzi, skuteczny propagatorze Bożej chwały,

Święty Idzi, apostole w nauczaniu ludzi nauki chrześcijańskiej,

Święty Idzi, opacie wielu świątobliwych braci,

Święty Idzi, zyskujący wiele dusz dla owczarni Chrystusowej,

Święty Idzi, orędowniku u Boga za grzesznikami,

Święty Idzi, skuteczny wspomożycielu proszących Ciebie,

Święty Idzi, w niebie wiecznie Boga wielbiący,

Święty Idzi, na górze wyszkowskiej od wieków sławiony,

Święty Idzi, wspierający we wszystkich potrzebach,

Święty Idzi, Patronie miasta Wyszkowa i całej okolicy,

Święty Idzi, prosimy Cie pokornie - przyczyń się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami św. Idzi

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś nas przez zasługi chwalebnego Pustelnika i Wyznawcy - św. Idziego, od wszelkich utrapień Swoją mocą wybawić raczył, pomóż nam, niegodnym sługom Twoim, pomocy Jego wzywającym, abyśmy od naszych grzechów uwolnieni wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

2024 MSZA ŚW. W INT. OJCZYZNY

Dnia 7 lipca 2024 r. „Patrioci Wyszkowa” zorganizowali Mszę św. w intencji Ojczyzny i za śp. płk. Tadeusza Stefana Bylińskiego w 80. rocznicy rozstrzelania go przez Niemców. Po...

2024 NABOŻEŃSTWO 40. GODZINNE

W dniach od 7 do 9 lipca 2024 r. w naszym Sanktuarium odbyło się tzw. 40. godzinne Nabożeństwo Adoracyjne, któremu przewodniczył neoprezbiter Ks. Rafał Orzechowski pełniący w naszej par...

2024 KONCERT ORGANOWY U ŚW. IDZIEGO

Dnia 30 czerwca 2024 r. po Mszy św. o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Idziego odbył się kolejny koncert organowy zorganizowany przez parafię św. Idziego i Fundacji Idzik we współpracy...

2024 ODPUST NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Dnia 27 czerwca 2024 r. w Sanktuarium przeżyliśmy już 10 odpust ku czci NMP Nieustającej Pomocy. W ciągu dnia kazania głosił Ks. Emil Sasinowski, Wicedyrektor Radia Nadzieja. Natomiast sumę od...

2024 - MSZA ŚW. W INTENCJI SAMORZĄDOWCÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Dnia 9 czerwca 2024 r. w niedzielę o godz. 12.00 została odprawiona Msza św. w Sanktuarium św. Idziego z inicjatywy Pani Starosty Powiatu Wyszkowskiego Marzeny Dyl w intencji samorządowc&oac...

Dane kontaktowe

Sanktuarium św. Idziego
w Wyszkowie
ul. Białostocka 12
07-200 Wyszków, Polska

Tel.+48 29 742 32 13
Mail:idzi-sanktuarium@wp.pl
Nazwa banku:Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
Numer rachunku:16 8931 0003 0000 2495 2006 0001

Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek:16.00 - 17.30
sobota:08.00 - 09.30
tel. kancelarii parafialnej+48 29 742 32 13
tel. Księdza dyżurnego+48 607 919 906

Formularz kontaktowy